Неделя 21, Юли 2019г.
Публикувана на: 09.10.2018 г.

Годишен план 2018-2019

Публикувана на: 09.10.2018 г.

Седмична програма- прогимназиален етап

Публикувана на: 09.10.2018 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Публикувана на: 09.10.2018 г. (обновена на: 09.10.2018 11:49:00)

Седмична програма - начален етап

Публикувана на: 09.10.2018 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Публикувана на: 09.10.2018 г.

Правилник за дейността на училището

Публикувана на: 09.10.2018 г.

Механизъм за противодействие на тормоза

Публикувана на: 04.12.2017 г.

Годишен план 2017-2018